Science for Change Kosovo

JOIN US FOR SCIENCE FOR CHANGE FESTIVAL BECAUSE CHANGE IS IN THE AIR! - 22-23 APRIL 2016, PRISHTINA
(FESTIVAL PROGRAMME >>)

Science for Change Festival

Click HERE to register for the festival workshops.

Day 1 - 22nd of April

9:30-10:00Registration
10:00-10:15Opening remarks
10:15-11:00Science for Change
11:00-12:00Meet & Join Science for Change Movement
12:00-12:30Cultural Gig: ‘Gillespie’
12:30-13:00Open discussion
13:00-15:00Topical Barcamp
15:00-15:30Cultural Gig: ‘Gillespie’
15:30-16:30Action for Earth Day
17:00-19:00Screening of “This Changes Everything”

Day 2 - 23rd of April

10:00-10:30Registration
10:30-10:45Opening remarks
10:45-11:45Keynote speaker: Dr. Dan McQuillan “Democracy of the Air”
11:45-12:30Open discussion
12:30-15:30Parallel workshops
15:30-15:40Small break
15:40-15:50Reports from workshops
15:50-16:00Closing remarks

NJOFTIM: Prishtina me ndotje relative të ajrit / ANNOUNCEMENT: Prishtina exposed to relative air pollution

Kyartikull është i shkruar në gjuhën shqipe dhe angleze.Thisblog post is written in Albanian and English language.(Shqip)Aktivistët e Lëvizjes sonë dhe PEN -Peer Educators Network kanë kryer matjet e kualitetit kanë ajrit nëzonat më të frekuentuara të Prishtinës. Ne kemi bërë matur njënga ndotësit më...

Read more >>

Matjet e kualitetit të ajrit (Faza e I-rë) / Air pollution measurements (Phase I)

(Albanian)Ka rreth dy javë që Lëvizja "Science for Change Kosovo" dhe OJQ "PEN - Peer Educators Network", janë duke bërë matje intenzive të ndotjes së ajrit në gjithë komunat e Kosovës. Kjo është faza e parë e matjeve, në kuadër të projektit "Making Sense EU", financuar nga Bashkimi Evropian.Në munge...

Read more >>

THIRRJE PËR ANËTAR/E TË KOMITETEVE

Lëvizja "Science for Change Kosovo" në bashkëpunim me Rrjetini Edukatorëve Bashkëmoshatarë (PEN) bëjnë thirrje për Anëtar/e të Komiteteve për t'ju bashkangjitur lëvizjes ambientale të të rinjëve "Science for Change Kosovo", e cila është pjesë e projektit "Making Sense". Ky projekt synon rritjen ...

Read more >>

Data

Project participants have collected data using a Sidepack air quality monitor, air quality diffusion tubes, ghost wipes as well as using Smart Citizen Kits. The map below gives access to all this community collected data. You can also access the data via our public APIs and download data using the links here.

Citizen Science?

Citizen science is not just citizens doing science. But, science is modified by citizens. And citizens are changed by the science. Our commitment is to combine social values with scientific practice, and put the community groups at the core of the project.

Connect

Want to connect with us?

Have questions or simply want to get updated with our work?

Get in touch with us via social media below!