Tre fakte nga Raporti i Progresit të KE, që secili duhet ti dijë

Më 09 Nëntor 2016, Komisioni Evropian publikoi Raportin e Progresit për Kosovën – një dokument jashtëzakonisht i rëndsishëm dhe kyç në procesin e liberalizimit të vizave dhe integrimit Evropian. Edhe pse ky dokument shpesh tentohet që të reduktohet – shpesh nga narrativa e opinion-bërësve – tek "libe...

Posted almost 3 years ago

Read more >>

APPLY NOW! Call for Participants

The Digital Bootcamp “Make Tech. Make Actions. Make Sense” is part of the "Making Sense EU" project funded by EU and implemented by NGO "Peer Educators Network and Science for Change Movement. The Digital Bootcamp invites for all young activists concerned with environmental pollution to apply for the...

Posted almost 3 years ago

Read more >>

NJOFTIM: Prishtina me ndotje relative të ajrit / ANNOUNCEMENT: Prishtina exposed to relative air pollution

Kyartikull është i shkruar në gjuhën shqipe dhe angleze.Thisblog post is written in Albanian and English language.(Shqip)Aktivistët e Lëvizjes sonë dhe PEN -Peer Educators Network kanë kryer matjet e kualitetit kanë ajrit nëzonat më të frekuentuara të Prishtinës. Ne kemi bërë matur njënga ndotësit më...

Posted about 3 years ago

Read more >>

Matjet e kualitetit të ajrit (Faza e I-rë) / Air pollution measurements (Phase I)

(Albanian)Ka rreth dy javë që Lëvizja "Science for Change Kosovo" dhe OJQ "PEN - Peer Educators Network", janë duke bërë matje intenzive të ndotjes së ajrit në gjithë komunat e Kosovës. Kjo është faza e parë e matjeve, në kuadër të projektit "Making Sense EU", financuar nga Bashkimi Evropian.Në munge...

Posted about 3 years ago

Read more >>

THIRRJE PËR ANËTAR/E TË KOMITETEVE

Lëvizja "Science for Change Kosovo" në bashkëpunim me Rrjetini Edukatorëve Bashkëmoshatarë (PEN) bëjnë thirrje për Anëtar/e të Komiteteve për t'ju bashkangjitur lëvizjes ambientale të të rinjëve "Science for Change Kosovo", e cila është pjesë e projektit "Making Sense". Ky projekt synon rritjen ...

Posted about 3 years ago

Read more >>

CALL FOR PARTICIPANTS

DescriptionKosovo is one of the most polluted regions in Europe, where most pollution levels are significantly above European Union (EU) levels. According to a World Bank report (January, 2013), “air pollution in Kosovo causes 835 premature deaths, 310 new cases of chronic bronchitis, 600 hospital ad...

Posted almost 4 years ago

Read more >>

Kosovo youth set agenda (and gather data) for change

The Republic of Kosovo has a pollution problem. During the winter, when the local lignite power plants are working over time, the air becomes visible. Particulate glistens in the streetlights, everything is covered in a grey film. Kosovo is considered the most polluted country in Europe.The Kosovo En...

Posted over 4 years ago

Read more >>

Get Data, Drive Change: Citizen Science at Innovations Lab Kosovo

On June 20-22, young technologists, students, and community members from around Kosovo joined environmental advocates, journalists, representatives from Kosovo’s local and central institutions and international experts in the citizen science movement to co-create and collaboratively implement an air ...

Posted almost 5 years ago

Read more >>

Kosovo Science for Change: launch

Kosovo Science for Change co-design event - Prishtina, 20-22nd June 2014The Kosovo Science for Change project launched in June 2014 with a weekend co-design event at the Unicef Innovations Lab in Prishtina. Participants included young people from several parts of Kosova that are experiencing severe e...

Posted almost 5 years ago

Read more >>

Smart slums: utopian or dystopian vision of the future?

Life in a smart city is a frictionless; free of traffic congestion, optimally lit, with everything from bins to buildings constantly reporting their status and managing their interactions with residents. The smart slum is still a peripheral idea, but we can speculate on the likely impact of extending...

Posted almost 5 years ago

Read more >>